Dzisiaj jest

poniedziałek,
14 października 2019

(287. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

Statystyki

;

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3681

Zegar

RODO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

DSM

 

STOPNIE DSM           

 

            I. Dziecko Maryi Nazwa akcentuje radosną prawdę, że Maryja, Matka Syna Bożego jest moją Matką a ja Jej dzieckiem umiłowanym. Tym samym Bóg jest mym Ojcem najlepszym a Jezus mym Bratem. Nadanie stopnia jest równoznaczne z oficjalnym przyjęciem do grupy DSM. Można nadać go po wcześniejszym okresie przygotowania, który powinien trwać ok. 2-3 miesięcy. Jest on poświęcony zapoznaniu się z wymaganiami i ze stylem pracy grup maryjnych. Prosta ceremonia połączona jest z wręczeniem znaczka i dyplomu. „Dziecko Maryi” może być dopuszczone do pełnienia pewnych funkcji paraliturgicznych w czasie nabożeństw, zwłaszcza maryjnych. Może trzymać świece czy lampiony na roratach oraz recytować krótkie modlitwy.

 

            II. Bielanka Drugi stopień przypomina potrzebę naśladowania Maryi w czystości i niewinności. Zewnętrznym znakiem tej czystości duszy jest biały strój. Dziewczęta oficjalnie i na uroczystości zakładają białą bluzeczkę i granatową (błękitną) spódniczkę. „Bielanka” może brać udział w asyście procesyjnej i nosić różne symbole. Ceremonię przyjęcia można przeprowadzić w Niedzielę Palmową, której liturgia wspomina dzieci jerozolimskie biegnące przed Panem Jezusem w czasie Jego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczyna także „sezon” procesyjny, którego uwieńczeniem jest uroczystość Bożego Ciała. Podczas nadania tego stopnia dziewczęta otrzymują cudowny medalik.

 

            III. Choralistka / Misjonarka W pierwszym półroczu przynależności do DSM /kl. IV/ przewidziane jest - oczywiście po odpowiednim przygotowaniu- dopuszczenie do udziału w służbie scholi, której zasadniczym zadaniem jest wykonywanie śpiewów liturgicznych. Do tej służby dopuszczamy oczywiście tylko te dziewczęta, które mają odpowiedni głos i słuch. Stopień Choralistki mogą zdobyć te dziewczęta, które przeszły formację przeznaczoną w programie dla scholi liturgicznych. Ponieważ w niektórych parafiach nie ma osób przygotowanych do prowadzenia takiej scholi, można z tego stopnia zrezygnować przygotowując na to miejsce dziewczęta do uzyskania stopnia "Misjonarka". Stopień ten jest także przewidziany dla tych dziewcząt, które z powodu braku głosu, słuchu muzycznego nie mogą należeć do scholi liturgicznej. W czasie ceremonii przyjęcia można nałożyć dziewczętom błękitne krawaty ze znaczkami maryjnymi.     

 

      IV. Samarytanka Dla dziewcząt należących do drugiej grupy wiekowej /V i VI kl./ przewidziany jest stopień „Samarytanki”, którego podstawę stanowi liturgiczna służba niesienia darów do której dopuszczona jest żeńska służba liturgiczna. Zgodnie z założeniami programu DSM chcemy rozszerzyć tę służbę nazywaną nieraz liturgią miłości na posługę dobroci i miłosierdzia w domu rodzinnym i środowisku. Nie rezygnując z różnych spontanicznych i prowadzonych przez grupę niejako „na własny rachunek” akcji, należałoby dziewczęta włączyć bardziej oficjalnie w parafialną akcję charytatywną. Proponowana nazwa nawiązuje do ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Można wzbogacić jej treść wspomnieniem dobrego czynu niewiasty samarytańskiej, która przy studni Jakubowej obdarzyła wodą spragnionego Jezusa.       

 

    V. Nazaretanka Dla dziewcząt należących do najstarszej grupy wiekowej /VII i VIII kl./ przewidziany jest stopień „Nazaretanki”. Punktem wyjścia i podstawą jest inna funkcja liturgiczna, do której dopuszczona jest żeńska służba liturgiczna: troska o kościół, jako miejsce, w którym odbywa się zgromadzenie eucharystyczne i opieka nad jego uczestnikami, zwłaszcza dziećmi. Założenia programowe DSM pozwalają nam rozszerzyć tę służbę na rodzinę i „kościół domowy”, który jest zasadniczym miejscem realizacji życiowego powołania dziewczyny. Wzorem i natchnieniem przy realizacji tej służby opiekuńczej jest Królowa Ognisk Rodzinnych - Maryja, która czuwała nad Świętą Rodziną w Nazarecie. Stąd nazwa do tej posługi Maryi nawiązuje.         

    VI. Przewodniczka Uwieńczeniem sześcioletniej formacji jest stopień „Przewodniczki” grupy. Funkcję tę powinny w zasadzie spełniać dziewczęta ze szkoły średniej. Liturgicznych uzasadnień dla tej służby możemy doszukiwać się w służbie animatora liturgicznego.