Dzisiaj jest

środa,
18 lipca 2018

(199. dzień roku)

V SYNOD

Znalezione obrazy dla zapytania v synod logo

Święta

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera

Wyszukiwanie

Statystyki

;

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3187

SondaZegar

DSM

 

STOPNIE DSM           

 

            I. Dziecko Maryi Nazwa akcentuje radosną prawdę, że Maryja, Matka Syna Bożego jest moją Matką a ja Jej dzieckiem umiłowanym. Tym samym Bóg jest mym Ojcem najlepszym a Jezus mym Bratem. Nadanie stopnia jest równoznaczne z oficjalnym przyjęciem do grupy DSM. Można nadać go po wcześniejszym okresie przygotowania, który powinien trwać ok. 2-3 miesięcy. Jest on poświęcony zapoznaniu się z wymaganiami i ze stylem pracy grup maryjnych. Prosta ceremonia połączona jest z wręczeniem znaczka i dyplomu. „Dziecko Maryi” może być dopuszczone do pełnienia pewnych funkcji paraliturgicznych w czasie nabożeństw, zwłaszcza maryjnych. Może trzymać świece czy lampiony na roratach oraz recytować krótkie modlitwy.

 

            II. Bielanka Drugi stopień przypomina potrzebę naśladowania Maryi w czystości i niewinności. Zewnętrznym znakiem tej czystości duszy jest biały strój. Dziewczęta oficjalnie i na uroczystości zakładają białą bluzeczkę i granatową (błękitną) spódniczkę. „Bielanka” może brać udział w asyście procesyjnej i nosić różne symbole. Ceremonię przyjęcia można przeprowadzić w Niedzielę Palmową, której liturgia wspomina dzieci jerozolimskie biegnące przed Panem Jezusem w czasie Jego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczyna także „sezon” procesyjny, którego uwieńczeniem jest uroczystość Bożego Ciała. Podczas nadania tego stopnia dziewczęta otrzymują cudowny medalik.

 

            III. Choralistka / Misjonarka W pierwszym półroczu przynależności do DSM /kl. IV/ przewidziane jest - oczywiście po odpowiednim przygotowaniu- dopuszczenie do udziału w służbie scholi, której zasadniczym zadaniem jest wykonywanie śpiewów liturgicznych. Do tej służby dopuszczamy oczywiście tylko te dziewczęta, które mają odpowiedni głos i słuch. Stopień Choralistki mogą zdobyć te dziewczęta, które przeszły formację przeznaczoną w programie dla scholi liturgicznych. Ponieważ w niektórych parafiach nie ma osób przygotowanych do prowadzenia takiej scholi, można z tego stopnia zrezygnować przygotowując na to miejsce dziewczęta do uzyskania stopnia "Misjonarka". Stopień ten jest także przewidziany dla tych dziewcząt, które z powodu braku głosu, słuchu muzycznego nie mogą należeć do scholi liturgicznej. W czasie ceremonii przyjęcia można nałożyć dziewczętom błękitne krawaty ze znaczkami maryjnymi.     

 

      IV. Samarytanka Dla dziewcząt należących do drugiej grupy wiekowej /V i VI kl./ przewidziany jest stopień „Samarytanki”, którego podstawę stanowi liturgiczna służba niesienia darów do której dopuszczona jest żeńska służba liturgiczna. Zgodnie z założeniami programu DSM chcemy rozszerzyć tę służbę nazywaną nieraz liturgią miłości na posługę dobroci i miłosierdzia w domu rodzinnym i środowisku. Nie rezygnując z różnych spontanicznych i prowadzonych przez grupę niejako „na własny rachunek” akcji, należałoby dziewczęta włączyć bardziej oficjalnie w parafialną akcję charytatywną. Proponowana nazwa nawiązuje do ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Można wzbogacić jej treść wspomnieniem dobrego czynu niewiasty samarytańskiej, która przy studni Jakubowej obdarzyła wodą spragnionego Jezusa.       

 

    V. Nazaretanka Dla dziewcząt należących do najstarszej grupy wiekowej /VII i VIII kl./ przewidziany jest stopień „Nazaretanki”. Punktem wyjścia i podstawą jest inna funkcja liturgiczna, do której dopuszczona jest żeńska służba liturgiczna: troska o kościół, jako miejsce, w którym odbywa się zgromadzenie eucharystyczne i opieka nad jego uczestnikami, zwłaszcza dziećmi. Założenia programowe DSM pozwalają nam rozszerzyć tę służbę na rodzinę i „kościół domowy”, który jest zasadniczym miejscem realizacji życiowego powołania dziewczyny. Wzorem i natchnieniem przy realizacji tej służby opiekuńczej jest Królowa Ognisk Rodzinnych - Maryja, która czuwała nad Świętą Rodziną w Nazarecie. Stąd nazwa do tej posługi Maryi nawiązuje.         

    VI. Przewodniczka Uwieńczeniem sześcioletniej formacji jest stopień „Przewodniczki” grupy. Funkcję tę powinny w zasadzie spełniać dziewczęta ze szkoły średniej. Liturgicznych uzasadnień dla tej służby możemy doszukiwać się w służbie animatora liturgicznego.